ścieżki rowerowe

...przegląd wg tagu

 
 

Podsumowanie konsultacji „Rowerem po Bielanach”

wtorek, Grudzień 28th, 2010

23 grudnia 2010 r. Ratusz opublikował raport z konsultacji społecznych, dotyczących bielańskiej komunikacji rowerowej.
Konsultacje były zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Bielany i trwały od 4 września do 9 października b.r.

Zobacz:

Źródło: um.warszawa

Nowa ścieżka w Lasku Bielańskim

środa, Wrzesień 22nd, 2010

Wzdłuż Wisłostrady, na skarpie Lasku Bielańskiego, pomiędzy estakadami a obszarem budowy Trasy Mostu Północnego powstała nowa ścieżka spacerowo-rowerowa. Jej odbudowa stała się konieczna po wakacyjnych nawałnicach i fali powodziowej, w wyniku których osunęła się skarpa wiślana.

Skarpa została umocniona geokratą i obsadzona pięciolistnym winobluszczem. Do budowy nowej ścieżki zostały m.in. użyte materiały z recyklingu – krawężniki i kostka kamienna z rozbiórek, podbudowa z asfaltowego destruktu. Dzięki temu wzmocnienie 300 mb skarpy i ułożenie 1200 m2 nowej ścieżki kosztowało 250 tys. zł. Prace wykonał Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Przyjazna komunikacja rowerowa na Bielanach

wtorek, Sierpień 31st, 2010

Jeśli jeździsz na rowerze i dostrzegasz na Bielanach problemy utrudniające życie rowerzystom, weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących komunikacji rowerowej w naszej dzielnicy.

Do 9 października 2010 r. mieszkańcy Bielan mogą przekazać osobom odpowiedzialnym za komunikację rowerową w dzielnicy swoje spostrzeżenia dotyczące np. nierównej nawierzchni, wąskich i niebezpiecznych zakrętów, zbyt wysokich krawężników, czy zaproponowania nowych ścieżek lub miejsc w których powinny zostać zamontowane stojaki na rowery. Zgłaszane problemy będą nanoszone na mapkę, która znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne/ oraz na stronie Urzędu Dzielnicy www.bielany.waw.pl. Dzięki naszym uwagom i opiniom władze Bielan będą mogły starać się o finanse na konkretne rozwiązania, zgodne z zapotrzebowaniem mieszkańców.

Bielańscy rowerzyści mogą przedstawić swoje sugestie w następujący sposób:

 • robiąc zdjęcie (może być komórką), a następnie przesyłając je, wraz ze wskazaniem miejsca (podając np. nazwę ulicy) oraz krótkim opisem problemu (około 10 słów), na specjalny adres rowerowy@um.warszawa.pl. W przypadku gdy problem jest niemożliwy lub trudny do sfotografowania, najeży przesłać na powyższy adres e-mailowy jedynie same uwagi. Można także skorzystać ze specjalnej skrzynki w WOM Urzędu Dzielnicy Bielany lub przesłać informacje pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa z dopiskiem „ROWEROWY”.
 • osobiście – biorąc udział w przejazdach rowerowych, podczas których będą identyfikowane i omawiane problemy komunikacji rowerowej. W cztery soboty (11 i 18 września oraz 2 i 9 października) będzie można przejechać czterema różnymi trasami po bielańskich ścieżkach i szlakach rowerowych. Co ważne w warsztatach udział może wziąć każdy chętny rowerzysta, bez względu na wiek i kondycję! Jak zapowiadają urzędnicy, wszystkie zgłaszane przez uczestników przejazdu uwagi oraz wskazywane problemy zostaną sfotografowane i opisane.
 • osobiście – podczas dwóch imprez organizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany: 4 września (w godzinach od 11.00 do 15.00) podczas otwarcia Parku Linowego przy ul. Gwiaździstej oraz 25 września (w godzinach od 12.00 do 18.00) podczas festynu „Żegnaj lato” (przy specjalne rozstawionych stoiskach).  

Szczegółowe informacje dotyczące terminu oraz tras przejazdów rowerowych:

 • 11 września 2010 r. – START: kościół św. Jozafata
  TRASA: ul. gen. Maczka – ul. Powstańców Śląskich – ul. Conrada – ul. Sokratesa – ul. Kasprowicza – stacje metra Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany, Słodowiec.
 • 18 września 2010 r. – START: Park Kępa Potocka, przy trasie AK
  TRASA: przejazd przez Kępę Potocką – wzdłuż Lasu Bielańskiego (park linowy) – dojazd do ul. Dziwożony przez Park Młociński.
 • 2 października 2010 r. – START: ul. Broniewskiego, przy trasie AK
  TRASA: ul. Broniewskiego – ul. Perzyńskiego – ul. Podczaszyńskiego – ul. Podleśna do parku Kępa Potocka
 • 9 października 2010 r. – START: stacja metra Słodowiec 
  TRASA: ul. Marymoncka – przejazd przez osiedle Wrzeciono do ul. Nocznickiego – ul. Encyklopedyczna, ul. Improwizacji, ul. Michaliny, ul. Dankowicka, do ul. Wójcickiego (terenowy szlak rowerowy).

Wszystkie wycieczki będą się rozpocząć o godzinie 10.00, a kończyć po około dwóch godzinach jazdy.

19 października 2010 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbędzie się spotkanie kończące konsultacje, podczas którego podsumowane zostaną propozycje i wnioski składane w trakcie trwania akcji.

Konsultacje są organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Bielany w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Trasa Mostu Północnego: utrudnienia na Wybrzeżu Gdyńskim

środa, Grudzień 2nd, 2009

Budowa węzła Trasy Mostu Północnego z ul. Marymoncką i Wybrzeżem Gdyńskim wkracza w kolejną fazę. Dziś, tj. 2 grudnia o godz. 22.00 zamknięta zostanie wschodnia jezdnia Wybrzeża Gdyńskiego, na odcinku pomiędzy estakadami bielańskimi a ulicą Pułkową. Ruch uliczny zostanie przełączony na jezdnię zachodnią – wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, po dwa pasy w każdym kierunku, z przejazdami przez pas dzielący w rejonie estakad oraz za istniejącym węzłem z ul. Prozy. Prace spowodują także konieczność zlikwidowania połączenia Wybrzeża Gdyńskiego z ul. Prozy (możliwy będzie jedynie przejazd na wprost).

Zamknięte zostaną także ścieżki rowerowe oraz chodniki po obydwu stronach Wybrzeża Gdyńskiego na odcinku pomiędzy estakadami bielańskimi a ul. Prozy. Zastępcza trasa rowerowa wytyczona została ulicami: od Wybrzeża Gdyńskiego (rejon ul. Pergaminów), ulicą Dewajtis, zachodnią stroną ul. Marymonckiej, wschodnią stroną ul. Pułkowej do ul. Papirusów.

Wprowadzona czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do 31.07.2010 r.

Co nowego na budowie?

W nocy z 13 na 14 listopada odbył się montaż stalowej konstrukcji kładki pieszo-rowerowej nad Wisłostradą. Gotowa kładka będzie miała długość 43 m i szerokość ponad 5 m. Piesi będą się po niej poruszali 4,7 m nad jezdnią Wisłostrady. Widoczne są również prace przy zbrojeniu i betonowaniu wiaduktu drogowego Trasy Mostu Północnego nad Wisłostradą. Obecnie trwa także wznoszenie ścian oporowych przy Ośrodku Sportowym „Hutnik” oraz przy ul. Farysa.

Efektem ostatnich tygodni budowy jest odnowiona nawierzchnia zachodniej jezdni Wybrzeża Gdyńskiego od estakad bielańskich do ul. Prozy. Dużo dzieje się również przy planowanym skrzyżowaniu trasy mostowej z ul. Marymoncką. Trwa tam budowa trzech wiaduktów drogowych –  nad ul. Prozy oraz nad torowiskiem tramwajowym.

Po obydwu stronach Wisły trwają prace przy przyczółkach mostu. Na nasypie po stronie Białołęki końca dobiega montaż stanowiska, z którego nasuwana będzie stalowa konstrukcja mostu.

Źródło: zmid

Utrudnienia dla rowerzystów przy Pałacu Brühla

środa, Sierpień 5th, 2009

Popularną ścieżkę rowerową i alejkę spacerową, biegnącą wzdłuż wału wiślanego od Lasu Bielańskiego do Lasu Młociny, przecina ogrodzenie budowane przez właściciela Pałacu Brühla.
Turyści skarżą się, że trzymetrowy płot jest stawiany w poprzek ścieżki rowerowej, przecina wał przeciwpowodziowy i schodzi do Wisły.
Stołeczny konserwator zabytków nie widzi jednak podstaw do interwencji – teren jest prywatny, a w tym miejscu nie obowiązuje plan zagospodarowania zakazujący stawiania płotów. Ogrodzenie jest stawiane za naszą wiedzą i aprobatą, pozytywnie zaopiniowaliśmy jego kształtJest potrzebne, by właściciel mógł dbać o zabytkowy pałac i przywrócić rangę otaczającemu go parkowi, który także jest zabytkiem.  Również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie ma nic przeciwko stawianiu płotu, twierdząc, że nie wpłynie on negatywnie na zabezpieczenia przeciwpowodziowe.
A co na to Urząd Dzielnicy Bielany? – Wytyczymy nową ścieżkę rowerową – obiecuje Tadeusz Olechowski. – W tym tygodniu podpiszemy umowę z firmą, która w ciągu 30 dni ustawi znaki wzdłuż ul. Farysa i Papirusów. W ten sposób powstanie objazd wyłączonego z użytku odcinka starej ścieżki. Niestety, nie będzie już przebiegać w lesie, tylko wzdłuż ulicy.

Stojący przy ul. Muzealnej Pałac Brühla jest jednym z najcenniejszych zabytków na Bielanach. Powstał w połowie XVIII w. jako podmiejska rezydencja hrabiego Heinricha Grafa von Brühla, faworyta króla Augusta III Sasa. Wzniesiony na wiślanej skarpie, otoczony parkiem, nazywany był Wilanowem Północy. Przez długie lata słynął z hucznych zabaw i bali. 
W 1907  r. posiadłość stała się własnością magistratu miasta Warszawy. Po II wojnie światowej była siedzibą Muzeum Etnograficznego. Po jego likwidacji, do lat 90. XX wieku, należała do Polskiej Akademii Nauk. Następnie odzyskali ją spadkobiercy dawnych właścicieli.
Po kolejnych transakcjach pałac wraz z otaczającym go terenem przeszedł w ręce Sylwestra Gardockiego, znanego adwokata, który zamierza odnowić podniszczały pałacyk, odtworzyć zniszczone po wojnie oficyny i urządzić w nim rezydencję. Wiosną tego roku wyciął wokół pałacu prawie 150 drzew, które zakłócały pierwotne założenie parkowe. Teraz zabrał się do ogrodzenia nieruchomości.

Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna

Uroczysko Las Lindego

poniedziałek, Lipiec 27th, 2009

Ten niewielki kompleks leśny, graniczący z osiedlem Wawrzyszew, stał się dla jego mieszkańców jednym z ulubionych miejsc codziennych spacerów. Jest on pozostałością puszczy Kampinoskiej, rozciągającej się na południowy wschód od Warszawy, aż po Modlin, Kazuń i Leszno. Obecnie pełni funkcję buforową dla rezerwatu przyrody „Las Bielański”.
Obszar lasu im. polskiego językoznawcy Samuela Lindego wyznaczają ulice: Marymoncka, Twardowska, Barcicka, Kasprowicza i Lindego. Ma on ciekawą rzeźbę terenu – przez las przepływa Potok Bielański, przez który można przeprawić się kilkoma drewnianymi mostkami.
Występujący tu drzewostan to głównie bór mieszany świeży i las mieszany świeży, gdzie gatunkami głównymi są sosna, grochodrzew, brzoza i dąb czerwony, a gatunkiem objętym ochroną częściową kruszyna pospolita.
Na terenie lasu znajdują się ścieżki spacerowe, wzdłuż których usytuowanych jest wiele ławek i trzy place zabaw dla dzieci.
Trudno tu znaleźć wyjątkowo cenne gatunki roślin i zwierząt (las zamieszkany jest bowiem głównie przez wiewiórki oraz ptaki), ale na pewno rosnące w nim drzewostany zapewnią wszystkim go odwiedzającym możliwość wypoczynku i dobrej zabawy w otoczeniu leśnej przyrody.

ZDM zapowiada remonty ścieżek rowerowych

środa, Lipiec 8th, 2009

1141316_98205110Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Grażyna Lendzion, po interwencjach ekologów z Zielonego Mazowsza, zapowiedziała remont kilku ścieżek rowerowych w Warszawie, m.in. dwóch dróg dla cyklistów na Bielanach.

Lokalizacje nowych dróg rowerowych:

 • Marymoncka – od AWF do Podleśnej
 • Podleśna – od Marymonckiej do Gwiaździstej

Na remontowanych ścieżkach drogowcy wymienią praktycznie wszystko – podłoże, krawężniki i nawierzchnię. Nowe drogi rowerowe będą, ku uciesze rowerzystów, asfaltowe. Modernizację wykona Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Ścieżki mają być gotowe do połowy września.

Utrudnienia na niebieskim szlaku rowerowym

wtorek, Lipiec 7th, 2009

1104901_17056564Kilka dni temu Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na wysokości ośrodka sportowego Hutnik, postawił płot w poprzek niebieskiego szlaku rowerowego, prowadzącego w kierunku Kampinoskiego Parku Narodowego. Teraz, aby dojechać Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym do Kampinosu, trzeba objechać teren Hutnika.

Urzędnicy WOSiR tłumaczą, że musieli ochronić teren ośrodka sportowego przed kierowcami samochodów: Postawiliśmy w tym miejscu płot, ponieważ wjeżdżali tędy nielegalnie kierowcy, skracając drogę do Lasku Bielańskiego i na korty – mówił „Życiu Warszawy” zastępca dyrektora WOSiR Marek Pietruszka.

Rowerem po Bielanach

czwartek, Marzec 26th, 2009


W różnego rodzaju opracowaniach przyjęto, że ścieżka rowerowa to na ogół utwardzony, biegnący równolegle, bądź będący częścią drogi publicznej, wydzielony z chodnika lub jezdni pas, przeznaczony wyłącznie dla rowerzystów. Pojęciem szerszym są szlaki rowerowe, które mogą pokrywać się z przebiegiem ścieżek w mieście, a poza nim mogą biec po wydzielonych drogach dla rowerów. Zarówno jeden, jak i drugi typ tras znajduje się na Bielanach.

SZLAKI ROWEROWE na Bielanach:

Nadwiślański Szlak Rowerowy (niebieski) – łączy Kampinoski Park Narodowy z Lasem Kabackim. Rozpoczyna się w parku Kępa Potocka, wzdłuż Lasu Bielańskiego dochodzi do ul. Dewajtis, gdzie spotyka się ze szlakiem zielonym. W pobliżu znajduje się zabytkowy zespół pokamedulski i zabytkowe „źródełko”. Pod wiaduktem przechodzi na druga stronę Wybrzeża Gdyńskiego i prowadzi w kierunku Młocin. Na wysokości ul. Prozy po raz drugi przekracza ulicę, jedna nitka skręca w ul. Heroldów i ul. Encyklopedyczną dochodząc do Lasu Młocińskiego, a druga okala Park Młociński od strony Wisły. Obie prowadzą do Puszczy Kampinoskiej, gdzie jest dobrze rozwinięta sieć szlaków rowerowych oraz pieszych.

Rowerowy Szlak Obwodowy (zielony) – umożliwia objechanie centrum Warszawy. Na terenie Bielan rozpoczyna się na skrzyżowaniu trasy AK i ul. gen. Stanisława Maczka. Szlak zielony, w odróżnieniu od niebieskiego, gdzie całkowicie je zdewastowano, zachował jeszcze tabliczki informacyjne określające odległości od charakterystycznych miejsc miasta.

I tak, w pobliżu kościoła pod wezwaniem św. Józefata znajdziemy informację, że z tego miejsca do Pola Mokotowskiego jest 7,5 km, Placu Na Rozdrożu 11 km, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i KPN 6 km.

Wzdłuż ul. gen. Maczka znajdują się informacje o odległości od Fortu Bema (1 km) oraz o 0,2 km do Cmentarza Komunalnego (d. wojskowy). Dalej szlak wiedzie wzdłuż trasy AK.

Po przekroczeniu ul. Broniewskiego biegnie przy Zespole Krajobrazowo – Przyrodnicznm „Olszyna” i dalej do ul. Marymonckiej. Na skrzyżowaniu z ul. Podleśną koleja tabliczka informuje, że do: AWF odległość wynosi 0,5 km, Lasu Bielańskiego 3 km, KPN – 10,5 km, Powązek – 3 km, Pól Mokotowskich – 7,5 km i Placu Na Rozdrożu 11 km. Odległość do Szlaku Nadwiślańskiego z tego skrzyżownia wynosi 1,5 km, a Stare Miasto znajduje się w odległości 6,5 km.

Jadąc wzdłuż ul. Marymonckiej mijamy Akademię Wychowania Fizycznego, skręcamy w ul. Dewajtis i przez rezerwat Las Bielański zmierzamy do punktu widokowego. W tym miejscu oba szlaki (niebieski i zielony) łączą się. Odległość od znaczących turytycznie w Warszawie miejsc jest następująca: Łazienki Królewski (12 km), Stare Miasto (6,5 km), Powsin (26 km), Pole Mokotowskie (13,5 km), Plac na Rozdrożu (17 km).

ŚCIEŻKI ROWEROWE na Bielanach:

 • Trasa ścieżki rowerowej nr 1: park Kępa Potocka – rezerwat Las Bielański – Wybrzeże Gdyńskie, długość ok. 4 km. Nawierzchnia w dużej części asfaltowa, na terenie parku Kępa Potocka z kostki bauma. Lubiana i intensywnie wykorzystywana przez rowerzystów ze względu na walory krajobrazowe. Ścieżka stanowi integralną część Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego.
 • Trasa ścieżki rowerowej nr 2: Podleśna – Marymoncka – Al. Zjednoczenia – Kasprowicza, długość ok. 4 km. Odchodzi od ścieżki nr 1 i niebieskiego szlaku w górę ul. Podleśnej, wzdłuż Lasu Bielańskiego, z możliwością wjazdu do rezerwatu. Nawierzchnia częściowo asfaltowa, częściowo z kostki bauma. Pomiędzy ul. Podleśną a Al. Zjednoczenia biegnie po północnej stronie ul. Marymonckiej, na wysokości AWF skręca w Al. Zjednoczenia, a potem w prawo w ul. Kasprowicza (na pewnym odcinku mija Las Lindego). Łączy się ze ścieżką nr 5 przy ul. Sokratesa.
 • Trasa ścieżki rowerowej nr 3: Broniewskiego (pomiędz trasą AK i Al. Reymonta), długość ok 2,5 km. Początek na terenie Zespołu Krajobrazowo – Przyrodniczego „Olszyna”. Wykonana z kostki bauma. Łączy szlak zielony ze ścieżką nr 5 i 6.
 • Trasa ścieżki rowerowej nr 4: Podczaszyńskiego – Perzyńskiego – Rudnickiego, długość ok. 2,5 km. W trakcie realizacji. Początek po południowej stronie ulicy Marymonckiej. Wiedzie po wschodniej stronie ulicy, w pobliżu szpaleru drzew. Dochodzi do ul. gen. Maczka. Częściowo zbudowana z kostki bauma, częściowo z asfaltu. Na odcinku pomiędzy ulicami Broniewskiego i Kochanowskiego brak krótkiego odcinka ściezki. Jego budowa przewidziana w sezonie letnim 2006, w br. wykonane zostaną również projekty wraz z uzgodnieniami skrzyżowań tej ścieżki z ul. Marymoncką, Kasprowicza, Żerowmskiego. Projekt skrzyżowania z Broniewskiego oraz realizacji wszystkich skrzyżowań przewidziana jest na rok 2007.
 • Trasa ścieżki rowerowej nr 5: Kochanowskiego – Conrada – Sokratesa – Kasprowicza, długość 5,2 km. Odchodzi od ścieżki nr 4 w ul. Kochanowskiego. Przy ul. Reymonta wykorzystuje istniejący przejazd przez skrzyżowanie, tu przecina się z trasą nr 6. Wzdłuż ul. Conrada prowadzi po południowo-zachodniej stronie ulicy, od chodnika oddzielona jest pasem zieleni. Na tym odcinku wykonana jest z asfaltu piaskowego. Po przekroczeniu ul. Wólczyńskiej dochodzi do ul. Kasprowicza.
 • Trasa ścieżki rowerowej nr 6: gen. Maczka – Powstańców Śląskich – Reymonta, długość ok. 2,5 km. Ścieżka została zrealizowana równocześnie z budową ul. gen. Maczka oraz remontu ulic Powstańców Śląskich i Reymonta. Wykonana z kostki bauma. Umożliwia dojazd do centrum miasta, Bemowa oraz zielonego szlaku obwodowego. Wzdłuż ul. gen. Maczka częściowo odgrodzona ekranami dźwiękochłonnymi. Łączy się ze ścieżkami nr 3 i 5.