Kościół św. Marii Magdaleny

Autor: Ramirez w dniu Kwiecień 22nd, 2009
kościół św. Marii Magdaleny

kościół św. Marii Magdaleny

Zabytkowy kościół w Wawrzyszewie ufundował Baltazar Smosarski, lekarz króla Zygmunta Augusta.

Zbudowano go w latach 1543-1548 dla powołanej w 1542 r. parafii. W XVIII w. dobudowano niewielką nawę, w 1826 r. – ogrodzenie, w 1830 r. – kruchtę, w 1870 r. – zakrystię. Wskutek tych przekształceń ładna jednonawowa budowla z zamkniętym półkoliście prezbiterium składa się z elementów późnorenesansowych (prezbiterium), barokowych (nawa) i klasycystycznych (kruchta). Ponieważ stoi na uboczu, nigdy nie była zniszczona.

Zachowała cenne wyposażenie: ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z XVIII w. Warte uwagi są obrazy z XVIII w. Św. Jan Nepomucen słuchający spowiedzi i Matka Boska Różańcowa, piaskowcowa chrzcielnica z XVI w., krucyfiks z XVI w. (w kruchcie), epitafia z XIX i XX w. W prezbiterium po lewej stronie widnieje herb fundatora.

Stojące obok kościoła dzwonnica i plebania pochodzą z 1826 r., a kaplica przedpogrzebowa z 1882 r. Obecnie funkcje świątyni parafialnej pełni obszerniejszy nowy kościół, a zabytkowy otwierany jest tylko okazjonalnie.

Źródło: Pascal