Przetarg: Mieszkania z odzysku

Autor: Katarzyna w dniu Styczeń 21st, 2010

Logo WSMWarszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, z uprawnieniem przekształcenia na własnościowe prawo do lokalu po spłacie części umorzenia kredytu, do następujących lokali mieszkalnych na terenie Wawrzyszewa:

 • nr 359 w budynku  przy ul. Reymonta 21, XI piętro-poddasze, o pow. 27,10 m2.
  Budynek 11-piętrowy: 1 pokój, łazienka z wc. 
  – cena wywoławcza (nie niższa niż) – 142.898,20 PLN
  – wadium – 7.140,00 PLN
  – nominalna kwota umorzenia – 4,68 PLN
 • nr 169 w budynku  przy ul. Tołstoja 1, II piętro, o pow. 41,50 m2.
  Budynek 10 -piętrowy: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, balkon.
  – cena wywoławcza (nie niższa niż) – 240.966,33 PLN
  – wadium – 12.049,00 PLN
  – nominalna kwota umorzenia – 7,15 PLN.

Oferenci  zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie, iż znane są im zasady przetargu i statut Spółdzielni.
Pisemne oferty, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” + adres lokalu w  terminie do dnia 28.01.2010 r. do godz. 12°° w biurze Zarządu WSM ul. Elbląska 14,  p.7, parter.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 29.01.2010 r. ok.  godz.12- tej.

Wadium należy wpłacić na konto WSM PKO BP XV O/W-wa  09 1020 1156 0000 7002 0064 5101
WADIUM:

 • wpłata winna  być uiszczona  najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu (potwierdzenie należy dołączyć do złożonej w kopercie oferty),
 • stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy,
 • przepada na rzecz organizatora  przetargu jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy,
 • złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu podlega zwrotowi (w ofercie należy podać nr konta na jakie należy dokonać zwrotu oraz nr telefonu kontaktowego),
 • złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 10 dni od dnia wyboru oferty, wpłacić pełną zaoferowaną kwotę. Po czym nastąpi spisanie stosownych umów.
Nabywca lokalu obowiązany jest od dnia wygrania przetargu uiszczać opłaty eksploatacyjne.

Szerszych informacji na temat przetargu udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy WSM – p. 107, tel. (22) 56-00-920.
Osoby zamierzające przystąpić do przetargu mogą obejrzeć oferowane lokale. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla Wawrzyszew, tel. (22) 864-63-01.

Komentarze

 1. mieszkanka pisze:

  Niestety, ile razy chcę brać udział w przetargach pojawia się tylko jeden problem: ” w nieodwołalnym terminie 10 dni od daty wygrania…”, niestety żaden bank nie wyrabia się w takim terminie( potrzebują 5+2 robocze), a od daty ogłoszenia do rozstrzygnięcia jest ok 3 tygodnie (maksymalnie), skompletowanie to jedno a szybkosc banku drugie, 4 instytucje powiedziały tylko ze być moze wyrobią się w takim terminie tylko jedna dawała promese, zdolność jest, a zasady dyskwalifikują….